top of page
orechdin_ipuikoach_mitmashech.jpg

ייפוי כוח מתמשך

חלקים מהתוכן הכתוב באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

ייפוי כוח מתמשך - מה זה בדיוק ?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המסדיר את הרצונות שלך, לגבי החלטות ופעולות עתידיות שיינקטו בחיים שלך, במצבים בהם לא יהיה ביכולתך לנהל את עניינך בהיבטים מסוימים. מומלץ לערוך מסמך ייפוי כוח מתמשך ולמנות מיופה כוח, בשלב בו אתה מסוגל לתכנן ולקבוע את עתידך בצלילות מרבית, ולמנות מעליך אנשים מהימנים וקרובים ,שאתה סומך עליהם. ייפוי כוח מתמשך יאפשר למיופה הכוח לפעול למימוש האינטרסים והרצונות האישיים שלך ולקבל בשמך החלטה ו/ או לבצע פעולה בהתאם להנחיותיך המפורטות ובהתאם להוראות החוק. הגורם שינסח את ייפוי הכוח מכונה בשפה המשפטית "הממנה". עם סיום עריכת מסמך ייפוי כוח מתמשך עורכי הדין יפקידו אותו בידי האפוטרופוס הכללי , אשר יכניס את המסמך לתוקף במידת הצורך בעתיד.

ייפוי כוח מתמשך למה זה חשוב ?

atidtov_imipuykoachmitmashech.jpg

הצעיר שאתה היום, יהיה יום אחד מבוגר, וקיימת סבירות שלא תוכל לנהל את החיים שלך בסוגיות קריטיות וחשובות, כפי שאתה רואה לנכון. אמנם זה לא נעים לגעת בנושאים והסוגיות הללו, כששום דבר עדיין לא קרה. ובדיוק כמו בביטוחי בריאות, סיעוד ופנסיה כדאי לעצור ולתכנן מראש. תכנון יחסוך עוגמות נפש רבות ומיותרות עבורך ועבור הקרובים אליך (שלא לדבר על הוצאות). מסמך ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך שנועד לבטח אותך. התדרדרות במצבים בריאותיים מגיעה פעמים רבות ללא הודעה מראש . היחס בין עלות עריכת ייפוי כוח מתמשך לתועלות הרבות והשקט הנפשי שאתה והקרובים לך תפיקו מניהול תהליך נכון בידי עורכי דין מוסמכים ייפוי כוח מתמשך, משתלמות ומתגמלות מאד לטווח הארוך. ייפוי כוח מתמשך יעזור לך לנווט את חייך כפי שאתה מעוניין ולהימנע מסט תגובות לא מתוכננות שיובילו להחלטות שגויות ופעולות והוצאות מיותרות. 

האם כל אחד יכול למנות מיופה כוח ?

רק תושבים ישראליים בגירים (בני 18 ומעלה) יכולים למנות מיופה כוח מטעמם.

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך למינוי אפוטרופוס?

מינוי אפוטרופוס

לפני תיקון החוק, הליך מינוי אפוטרופוס בוצע רק לאחר שאחד מהקרובים הגיע למצב בו לא היה כשיר וחלה ירידה תפקודית משמעותית, כגון: זקנה, פציעות, תאונות וכו'.

1

בני המשפחה פנו ישירות לבית המשפט וניהלו תהליך אינטנסיבי לקבלת מינוי אפוטרופוס, על מנת שימנה ויסמיך אותם לפעול בכל העניינים האישיים, הבריאותיים, הפיננסיים והרכושיים של יקירם. כל עוד בני המשפחה לא מונו כאפוטרופוסים, מטעם בית המשפט, לא הייתה להם כל אפשרות לפעול בשמו של האדם הקרוב להם, להעניק לו עזרה ולמשוך כספים מחשבונו, על מנת לממן את הטיפולים הרפואיים הנדרשים.

2

מידת המעורבות של המדינה בהליך מינוי אפוטרופוס הייתה רבה והתהליך הבירוקרטי היה מסורבל ונמשך זמן רב.

3

גם כאשר התהליך הושלם, היה על האפוטרופוסים, להציג דוחות המפרטים את הפעולות שבוצעו על ידם והעלויות בתקופה הנדונה. תהליך מתיש ומסועף לכל הדעות.

4

במקרים בהם בני משפחה הסתכסכו ולא הגיעו לידי הסכמה והחלטה מי ימונה כאפוטרופוס, הטיפולים הנדרשים התעכבו במידה משמעותית. במקרים של חוסר הסכמה למינוי אפוטרופוס, המדינה התערבה ומינתה אפוטרופוס בתשלום, שאינו מוכר. האפוטרופוס החיצוני קיבל החלטות רבות משמעות בהיבטים: רפואיים, כלכליים ורכושיים בשמו של האדם הקרוב לבני המשפחה.

תיקון לחוק ייפוי כוח מתמשך יצר שינוי חיובי בעל משקל רב לכל הנוגעים בדבר.

5

ייפוי כוח מתמשך

נכון להיום מידת המעורבות של המדינה בענייני הפרט מועטה.

1

החקיקה הקלה במידה רבה על בני המשפחה והקרובים של הממנה ומזערה למינימום ההכרחי את כל הסוגיות הבירוקרטיות.

2

הפעלת ייפוי כוח מתמשך, הינו תהליך פשוט ומהיר. כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף מתבצע ימים ספורים מהרגע בו נקבע שהגורם הממנה אינו כשיר ולאחר שרופא מומחה בדק ואישר זאת.

3
lior_shamir_orechdin_mekarkeinvenadlan.j

משרד עורך דין ונוטריון בתל אביב ליאור שמיר, הינו בעל ניסיון רב ומוכח בתחום והוא רב הסכמה מיוחדת של האפוטרופוס הכללי לעריכת יפויי כוח מתמשכים.

לקבלת הצעת עלות עריכת ייפוי כוח מתמשך צרו קשר ו/או התקשרו

 03-5332359, 050-4442526.

מנגנוני פיקוח בהליך ייפוי כוח מתמשך

 1. ​בהפעלת ייפוי כוח מתמשך, המדינה בודקת האם תהליך ייפוי כוח מתמשך נערך מבחירה ומרצון חופשי? האם האדם החתום על הבקשה מבין היטב את ההשלכות והמשמעויות של העברת הסמכויות לידיו של מיופה הכוח.

 2. האם ייפוי כוח נערך ואושר על ידי עורך דין ייפוי כוח מתמשך, מוסמך ומקצועי, אשר עבר את הכשרות החובה של האפוטרופוס הכללי וחף מכל עניין ואינטרס אישי בייפוי הכוח.

 3. קיימת חובת הפקדת ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי, המנהל מאגר הפקדות של ייפויי כוח. האפוטרופוס הכללי שולח אחת לתקופה לממנה תזכורות על קיומו של ייפוי כוח מתמשך המופקד במאגר ייפויי הכוח ובדרך זו הוא מוודא שייפוי הכוח הקיים אכן משקף את רצונו הנוכחי של הממנה.

 4. מומלץ שהגורם הממנה יקבע מראש אנשים קרובים נוספים, אשר יעודכנו עם כניסת הליך ייפוי כוח לתוקף, ע"י מיופה הכוח וכן על החלטות ופעולות עתידיות שהוא אמור לבצע עבור הגורם הממנה.

5 נקודות חשובות בבחירת עורך דין לייפוי כוח מתמשך 

 1. אופן עריכת מסמך ייפוי כוח מתמשך באמצעות טופס מקוון או באמצעות עריכה וחתימה על מסמך לא מקוון (באמצעות עו"ד).

 2. על  עורך הדין להיות גורם מוסמך ובעל ניסיון מוכח, אשר עבר הכשרה על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים. מומלץ לוודא שעורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין.

 3. משרדנו מייחס חשיבות רבה לשיתוף הלקוחות לכל אורך התהליך. לפני אישור וחתימה על המסמך אנחנו בודקים שהלקוח מבין היטב את משמעויות הענקת ייפוי הכוח לגורם המתאים ביותר. וכי ייפוי הכוח אכן משקף את רצונו האישי במידה מקסימלית. בנוסף, אנחנו מוודאים שהמסמך אינו מכיל כל השפעה שעשויה לשקף אינטרסים זרים, אשר עשויים לנצל מצוקות וחולשות של הגורם הממנה.

 4. במידת הצורך יגובש מסמך הנחיות מקדימות. ההנחיות המקדימות ינחו את מיופה הכוח כיצד עליו לפעול במצבים ובסיטואציות המתייחסות ונכללות בייפוי הכוח המתמשך.

 5. לייפוי כוח מתמשך יצורף הסכם מיופה כוח חתום. לאחר שעורך הדין הסביר למיופה הכוח את המשמעויות, הסמכויות והאחריות בתפקידו כמיופה כוח. ולאחר שהוא קרא את ייפוי הכוח ואישר שהוא אכן עומד בתנאי הכשירות הנדרשים, ממיופה כוח בהתאם להוראות חוק וכן טופס וויתור סודיות חתום מטעמו.

הפקדת ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי מהווה תנאי מקדים והכרחי להכנסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף בעתיד ההפקדה תבוצע באופן מקוון על ידי עורך הדין, אשר ערך את ייפוי הכוח, או באמצעות התייצבות פיזית של הלקוח במשרדי האפוטרופוס הכללי.

כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף

 1. ייפוי כוח ייכנס לתוקפו, במקרה בו לא תהיה כשיר ובעל יכולת לקבל החלטות בעניינים אשר כלולים בייפוי הכוח המתמשך. עם זאת החוק איננו מתיר להחליט ולקבוע תנאים לייפוי כוח, התלויים בשיקול דעתו של מיופה הכוח בלבד. וזאת במטרה לפקח ולמנוע מצבים של ניצול לרעה ושימוש בכוח בשלבים קריטיים בו היכולות התפקודיות והבנת המציאות של הגורם הממנה נפגעו במידה נכרת. במצב בו יהיו לפחות 2 שיקולי דעת המבוססים על הכרות מעמיקה עימך (אדם קרוב נוסף ומיופה הכוח), ניתן יהיה להסתמך על העדויות ולקבל החלטה, שהגיע השלב לנהל את התהליך כפי שביקשת. כמובן שיהיה צורך לתקף זאת  גם באמצעות חוות דעת מומחה.

 2. עם סיום הפעולות הנדרשות, לצורך עמידה בתנאים המקדימים לכניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף מיופה הכוח מחויב לפי חוק למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי, כי התקיימו  כל התנאים וכי הוא קיים את חובות היידוע. מסירת ההצהרה היא תנאי הכרחי לכניסה לתוקף של ייפוי כוח.

 3. עם קבלת הצהרת מיופה הכוח, האפוטרופוס הכללי ישלח אישור שייפוי הכוח נכנס לתוקף ,למיופה הכוח ולגורמים מיודעים נוספים. במסמך אישור ייפוי כוח מתמשך יפורטו תאריכי הפקדת ייפוי הכוח ותאריך כניסתו לתוקף.

 4. על מיופה הכוח לפעול בהתאם לסמכויות שנקבעו במסמך ייפוי הכוח ולהציג לפי דרישה עותק של ייפוי הכוח המתמשך, הנושא את אישור כניסתו לתוקף.

האם ניתן לבטל את ייפוי הכוח המתמשך ?

 • כל​ עוד לא נוסחו תנאים מפורשים, המגבילים את צעדיך, ניתן לבטל את ייפוי הכוח בכל זמן. יהיה עליך להודיע על כך מראש למיופה הכוח ולאפוטרופוס הכללי, באמצעות טופס הודעה על ביטול ייפוי כוח מתמשך.

 • במקרים בהם מיופה הכוח לא יפעיל את סמכויותיו באופן משביע רצון, בית המשפט יפקיע את סמכויותיו של מיופה הכוח ויודיע על ביטול ייפוי הכוח המתמשך.

שירותי המשרד :

נוטריון בתל אביב, ייפוי כוח נוטריוני, עריכת צוואה, צו ירושה, צוואה נוטריונית, צו קיום צוואה וצו ירושה מקוון.

תוכן זה איננו מהווה המלצה ו/או ייעוץ משפטי. אין לבצע כל פעולה בהסתמך על המאמר וללא פנייה וקבלת ייעוץ משפטי מתאים. 

bottom of page